Danone (www.danone.com.tr

Ziyaretçi Kişisel Verilerinin İşlenmesine ilişkin

Aydınlatma Metni

Değerli Ziyaretçilerimiz,

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili uygulamalarımız ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("Kanun") kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatıyla Danone Hayat İçecek ve Gıda San. ve Tic. A.Ş. (Hayat), Danone Tikveşli Gıda ve İçecek San. ve Tic. A.Ş.(Tikveşli) ve Numil Gıda Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.(Numil) grup şirketleri olarak (bundan sonra “Danone” olarak anılacaktır.), işlediğimiz kişisel verilerinize ilişkin sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

Bu metinde; tarafınıza yönelik ticari iletişim faaliyetlerinde bulunulmasını kabul etmeniz ve/veya iletişim kanallarımız üzerinden karşılıklı olarak iletişime geçmemiz halinde kişisel verilerinizin kullanımına ilişkin aydınlatma metni yer almaktadır.

Danone’a ait internet sitelerinde ((www.danone.com.tr)  , birlikte “Site” olarak anılacaktır.) çerezler ve web işaretçileri gibi araçlar kullanılmaktadır. Bunlarla ilgili detaylı bilgiyi içeren Çerez politikamıza https://www.danone.com/tr/footer/cookies.html  adresinden ulaşabilirsiniz.

1.      Kişisel Verilerinizi İşleme Amaçlarımız ve İşlediğimiz Kişisel Verileriniz Nedir?

Site Kullanımı

Site’yi ziyaretiniz ve kullanımınız sırasında karşılaşılan teknik/yazılımsal hataları, eksiklikleri tespit edebilmek ve giderebilmek amacıyla Site’yi kullanım bilgileriniz işlenecektir.  Site’de web işaretçileri gibi araçlar kullanılmaktadır. Bunlarla ilgili detaylı bilgiyi içeren Çerez politikamıza    https://www.danone.com/tr/footer/cookies.html  adresinden ulaşabilirsiniz.

Ziyaretçi İlişkileri Süreçleri

·      İletişim süreçleri:

İletişim kanallarımız (e-posta) üzerinden bizimle iletişime geçtiğiniz takdirde bize ilettiğiniz sorun ve şikayetlerinizi çözümlemek, gerektiğinde buna ilişkin olarak sizinle iletişime geçebilmek, ziyaretçi/müşteri memnuniyetine ve hizmet kalitemizi artırmaya yönelik çalışmaların gerçekleştirilebilmesi, çalışanlarımızın, ürün ve operasyon süreçlerimizin denetlenmesi amaçlarıyla bize ulaşmış olduğunuz e-posta adresiniz ve bu e-posta adresi üzerinden Danone’a ile paylaşmayı tercih etmiş olduğunuz kişisel verileriniz işlenecektir.

Yasal/Kurum içi Süreçler

Doğacak uyuşmazlıklarda mahkeme, icra dairesi, hakem heyeti gibi resmi kurum ve kuruluşlara karşı her türlü dava, cevap ve itiraz hakkının kullanılması, uyuşmazlıklara ilişkin görüşme ve anlaşma süreçlerinin yürütülmesi, tarafımızdan bilgi talep etmeniz halinde gerekli bilgilerin tarafınıza ulaştırılabilmesi amaçlarıyla kimlik (ad soyadı), iletişim (telefon numarası, e-posta adresi, adres), ile hukuki işlem bilgileriniz (uyuşmazlık süreçlerine ilişkin yazışma ve dosya bilgileri) işlenebilecektir.

Kişisel veri işleme süreçlerine ilişkin talep ve şikayet gibi durumların olması halinde sizden aldığımız belge ve kayıtların kullanılması, mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi ve doğabilecek uyuşmazlıklarda yasal haklarımızın kullanılabilmesi amacıyla kimlik (ad, soyadı, imzanız) iletişim (telefon numarası, e-posta adresi) verileriniz işlenecektir.

2.      Kişisel Verilerinizi Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarabiliriz?

Kişisel verileriniz,

·      Yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile adli makamlara karşı olan bilgi, belge verme ve ilgili sair yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve dava ve cevap hakları gibi yasal haklarımızı kullanabilmek amacıyla bizden istenen bilgileri anılan bu kurum, kuruluş ve makamlar ile,

·       Danone Grubu bünyesinde bilgi teknolojileri (IT) ve hukuk hizmetlerini ortak olarak grup şirketlerine sağlayan topluluk şirketimiz olan Numil Gıda Ürünleri San. ve Tic. A.Ş ile, paylaşılabilir.

3.      Kişisel verilerinizin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi nedir?

Kişisel verilerinizi:

·      Çağrı merkezi, e-posta adreslerimiz üzerinden karşılıklı olarak iletişime geçilmesi sırasında bize iletmiş olduğunuz talep ve şikayetlerinizin kaydedilmesi, Site üzerindeki çerez ve benzeri teknolojilerin kullanılması, çağrı merkezi ile yaptığınız görüşmelerin kaydedilmesi gibi otomatik ve kısmen otomatik yöntemlerle veya

·      Resmi kurum, kuruluş ve adli/idari makamlardan gelen sizinle ilgili bilgi/belgelerin kaydedilmesi ile otomatik olmayan yöntemlerle toplamaktayız.

Kişisel verileriniz, 

·      Çağrı Merkezi/Müşteri İlişkileri Süreçlerinde “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması”, “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” ve “bir sözleşmenin kurulması ve ifası için veri işlemenin gerekli olması” hukuki sebeplerine dayanarak işlenecektir.

·      Site üzerindeki zorunlu, işlevsellik ve performans çerezlerine ilişkin olarak “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine;

·      Yasal/Kurum içi süreçlerde “hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi”, “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanarak işlenecektir.

4.      Haklarınız nelerdir?

Tarafımızca işlenen kişisel verilerinize ilişkin olarak her zaman Kanun’un 11. maddesinde yer alan haklarınıza ilişkin tarafımıza başvuruda bulunabilirsiniz. Başvurularınızı Veri Sorumlusu olarak Danone Tikveşli Gıda ve İçecek San ve Tic. A.Ş.’ye, Danone Hayat İçecek ve Gıda San. ve Tic. A.Ş’ye ve/veya Numil Gıda Ürünleri San. ve Tic. A.Ş’ye aşağıdaki adreslerimize yazılı başvuru yaparak veya sistemimizde kayıtlı bulanan e-posta adresinizden e-posta göndermek suretiyle iletebilirsiniz. (İlgili talebin Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de yer alan şartlara uygun olması gerektiğini hatırlatmak isteriz.)

Adres: Danone Tikveşli Gıda ve İçecek San ve Tic. A.Ş :Küçükbakkalköy Mah. Vedat Günyol Cad. Defne Sok. No:3 Büyükhanlı Plaza B-Blok Kat:13 Ataşehir-İstanbul

Danone Hayat İçecek ve Gıda San. ve Tic. A.Ş: Küçükbakkalköy Mah. Vedat Günyol Cad. Defne Sok. No:3 Büyükhanlı Plaza B-Blok Kat:12 Ataşehir-İstanbul

 Numil Gıda Ürünleri San. ve Tic. A.Ş: Levent Mah. Cömer Sk. Yapı Kredi Plaza B BlokNo:1B Kat 8 - 9  Beşiktaş  / İstanbul

E-Posta: kvkk.tikvesli@danone.com

                kvkk.hayatsu@danone.com

              kvkk.numil@danone.com